Doktorska disertacija “Poslovna inteligencija i upravljanje opskrbnim lancem”

Novosti

Doktorska disertacija “Poslovna inteligencija i upravljanje opskrbnim lancem”

Danas imamo u download sekciji izuzetno zadovoljstvo predstaviti NEŠTO zbog čega ćete zaboraviti knjige o malom čarobnjaku, vampirima, vukodlacima, pa čak i one o hobitima i Međuzemlju! Doktorska disertacija “Poslovna inteligencija i upravljanje opskrbnim lancem”  Ante Luetića je jedna od malog broja na DWH/BI temu u Hrvatskoj, a četiri stotine stranica štiva se čita u jednom dahu, poput najnapetijeg krimića… Ideja vodilja ove disertacije bila davanje doprinosa smanjenju i eliminaciji nesporazuma između IT i business korisnika, a autor je BI-u pristupio kao menadžerskom konceptu, budući da se tehnologija smatra nužnim preduvjetom. Ante, hvala na dopuštenju da objavimo ovaj epohalni znanstveni rad!