Pojmovi

slika2

Poslovna inteligencija – pojam koji objedinjava DW, DM, OLAP i ostale pripadajuće metodologije

Big Data – masivna količina podataka koje je teško prikupljati i analizirati pomoću tradicionalnih database sustava

Portali poslovne inteligencije – Portali za dostup do informacija iz BI sustava putem Interneta/intraneta

CRM – Upravljanje odnosom s klijentom – CRM je proces prikupljanja podataka, analize i odgovarajućih akcija i mjerenja koji osiguravaju dugotrajan i profitabilan odnos s klijentom

Skladištenje podataka – Metodologija za dizajn, kreiranje, punjenje i održavanje skladišta podataka – kopije transakcijskih podataka optimizirane za potrebe izvještavanja i analize

Korporacijski informacijski portali – Portali za dostup do svih podatkovih i informacijskih resursa kompanije (ERP, BI, intranet, workflow…)

Rudarenje podataka – analiza na prvi pogled neprimjetnih veza među podacima pomoću sofisticiranih statističkih procedura

Sustavi za potporu odlučivanju – Sustavi koji na jednostavan način vizualiziraju korporativne informacije i na taj način daju podlogu za donošenje odluka

Metapodaci – Podaci o podacima

OLAP – On-line analitičko procesiranje – Multidimenzionalna analiza podataka za podršku odlučivanju

ETL (extract, transform and load) – Alati za ekstrahiranje, transformaciju i punjenje podataka – alati za “punjenje” skladišta podataka

XML – “Jezik” koji opisuje sadržaj i strukturu podatke, slično kao što HTML opisuje izgled

Zvjezdasta shema – Uobičajena shema podataka u skladištu

Data Mart – podaci za podršku odlueivanju jedne poslovne funkcije ili organizacijske jedinice

ODS – operativno spremište podataka – nadogradnja skladišta podataka za potrebe podrške donošenju operativnih odluka

Analiza slijeda klikanja – Analiza ponašanja posjetitelja na web site-u, te se tako dobiveni rezultati koriste za poboljšanje usluge, prikazivanje korisnicima zanimljivog sadržaja i bannera i optimizaciju kretanja kroz sadržaj

Sustav uravnoteženih ciljeva – BSC je instrument (metodologija) za preobrazbu organizacijskih ciljeva u vizualizirane pokazatelje postignuća.

Korporativno Planiranje Uspješnosti (EPP) – Korporativno Planiranje Uspješnosti uključuje modeliranje, strateško planiranje, budžetiranje, predviđanja i simulacije, te izvještavanje i analizu, a njegova uloga nije samo da te zadatke izvršava brže, nego i da omogući što efikasnije provođenje donešenih odluka.