Što možemo predvidjeti ?

Poslovna analitika

Što možemo predvidjeti ?

Predviđanje je nužno u mnogim životnim situacijama : vremenska prognoza (npr. za potrebe turizma), potrošnja električne energije (npr. je li nam potrebna još jedna elektrana kako bi zadovoljili buduću potražnju), broj odlazaka korisnika (npr. u telekomunikacijama – koliki je predviđeni broj korisnika koji će prijeći u konkurenta) itd. Koje god bile okolnosti predviđanje je korisno prilikom donošenja efektivnih i efikasnih odluka. Također, kao što znamo iz života neke stvari je lakše, a neke teže predvidjeti. Bilo bi lijepo kad bi nam softver mogao predvidjeti dobitnu kombinaciju na lotu, ali ta nepredvidivost i je čar života. Naravno, poslovnjake ne zanima život već profit te je nepredvidivost nepoželjna. U nastojanju da znamo sve i što prije, trebamo na vrijeme dobiti informaciju koju možda naš konkurent nema te koja može dovesti do naše konkurentske prednosti. Ne možemo očekivati da možemo predvidjeti sve i sa 100 % vjerojatnošću, ali možemo biti „ludi“ i težiti tome. Moji dalmatinci ne vole razmišljati puno unaprijed. Najvažniji dio dana je što je za marendu i kad ćemo na kavu, a sve one koji se usude razmišljati par dana unaprijed ( da ne govorim godina ) uredno smatraju „ludima“. Mi nećemo biti tako okrutni pa ćemo ih nazvati odvažnima. Put kojim prolaze do svog cilja je popločan brojnim problemima, rupama, izazovima i koliko ćemo ga uspješno proći ovisi o nekoliko faktora, a mi ćemo izdvojiti 3 :

  1. Koliko dobro poznajemo faktore koji utječu na naš cilj predviđanja
  2. Koliko imamo podataka na raspolaganju
  3. Može li predviđanje imati učinka na događaj koji želimo predvidjeti

Kako bi Vam ova kruta lista nabrajanja prešla iz lijeve u desnu polutku mozga te dobila smisao, potkrijepit ćemo je primjerom. Zamislite da želimo predvidjeti potražnju za električnom energijom, jer nas to u ovom trenutku liberalizacije tržišta izrazito zanima. Sad pokušajte kao analitičar te tvrtke proći kroz ove 3 točke i vidjet ćete da ih možemo sve tri zadovoljiti. Veoma dobro znamo da na potražnju e.e. najviše utječe temperatura uz manje efekte raznih blagdana, ostalih kalendarskih događanja i ekonomske uvjete naravno. Prva točka riješena, možemo dalje. Zahvaljujući dugoj prošlosti, podataka ima dovoljno. Prikupljanjem podataka o potražnji i vremenskim uvjetima zadovoljili smo i drugi uvjet. Imamo i vještine za razvoj kvalitetnog modela koji povezuje potražnju za električnom energijom i naše utjecajne varijable i pomoću toga naše predviđanje može biti zapanjujuće točno. Na ovom primjeru ispada kao da je sve lagano i riješeno, ali pokušajte predvidjeti npr. tečaj kune za godinu dana i pokušajte ga provući kroz ove 3 točke. Možete primijeti da zadovoljavamo samo jedan kriterij, dostupnost podataka. Predvidjeti tečaj sutra, ne za godinu dana, sliči više bacanju novčića (50%). Trebamo biti svjesni ograničenja i ključ je znati je li možemo događaj predvidjeti bolje od bacanja novčića. Dobra prognoza „hvata“ uzorke iz prošlosti i iz veza koje postoje u povijesnim podacima, ali ne replicira prošle događaje. Prije sam mislio da je nemoguće predvidjeti bilo što i da nam život sliči više teoriji kaosa pogotovo u promjenjivoj okolini kakva je današnja. No, dobro predviđanje prati put i način na koji se ta promjenjiva okolina mijenja i pretpostavlja da će se to nastaviti u budućnosti. Pa tako ako se opet vratimo na električnu energiju, velika potrošnja u prosincu znači također veliku potrošnju u sljedećem prosincu. Dakle, cilj je utvrditi način na koji se stvari mijenjaju, a ne gdje su. Možda najbolji primjer za ovo bi bila izjava :

“If we could first know where we are and whither we are tend­ing, we could bet­ter judge what to do and how to do it”. – Abraham Lincoln

Naše predviđanje može biti veoma jednostavno i ono ima zgodan naziv – Naive approach (kad pretpostavimo da naše predviđanje u bilo kojem periodu iznosi onoliko koliko i povijesni prosjek – govorimo o vremenskim serijama). Naravno, postoje i složenije metode kao što su neuronske mreže, genetski algoritmi itd. Koju god metodu koristili i što god željeli predvidjeti upamtite da je najpouzdaniji put prema tome razumijevanje prošlosti, a pogotovo sadašnjosti. Za kraj Vam donosim još jedan citat kao kraj ovog našeg putovanja u svijet predviđanja.

“I have seen the future and it is very much like the present, only longer.” – Kehlog Albran