Sustav za planiranje u Luri

Poslovna analitika

Sustav za planiranje u Luri

Piše: Alenka Malenica

Kako je poslovanje danas izuzetno kompleksno, a okruženje turbulentno, jačanje tržišne pozicije i kompanijske fleksibilnosti prema novim poslovnim izazovima može se postići samo kroz pravovremeno predviđanje budućih događaja i poduzimanje potrebnih aktivnosti na svim segmentima poslovanja. Ukratko «Failure to plan is plan to failure»

Tradicionalno planiranje rezultata poslovanja korištenjem Excela  nije više dovoljno učinkovito, te  su se pojavile i sve se više razvijaju softverske platforme za planiranje i  prognoziranje. Gotovo sve vodeće svjetske softverske kuće koje nude rješenja za business intelligence rješenja (poput Hyperion-a, SAS-a, Cognos-a i drugih), pokušavaju ući u ovaj segment tržišta. Funkcionalnost ovakvih platformi neizostavno uključuje podršku susretnom planiranju (top-down i bottom up), višekorisnički unos i izmjenu podataka putem web-sučelja. Dodatno, da bi bile kvalitetna podrška poslovnom procesu planiranja, platforme nužno moraju imati mogućnosti za konsolidaciju i multidimenzionalni pregled podataka (OLAP), odnosno takav pregled koji će omogućiti jednostavnu i brzu promjenu perspektive (npr. po regijama, po kupcima, po proizvodima,…). U konačnici, sustav mora podržavati izradu baze poslovnih pravila, na temelju koje će se više elemenata integrirati u plan poslovanja s mogućnošću brzih rekalkulacija i what-if analiza.

Potreba za sofisticiranim informatičkim rješenjem za planiranje i budžetiranje prepoznata je u našoj vodećoj prehrambenoj tvrtci Luri d.d. Lura d.d. jedna je od vodećih hrvatskih prehrambenih kompanija, sve više prisutna i na tržištima regije. Prema konsolidiranim godišnjim izvješćima, Lura Grupa je u 2003. godini ostvarila oko 2 milijarde kuna poslovnih prihoda. Uz raznovrsne mliječne proizvode u asortimanu Lure nalaze se i bezalkoholna pića i napitci, a krajem 2002. akvizicijom Slobode d.d. tvornice keksa i kruha iz Osijeka Lura je ušla i u segment konditorske industrije. Krajem 2003. godine sklapanjem strateškog partnerstva sa Somboledom a.d. iz Sombora, Lura je postala većinski vlasnik Somboleda, poznatog proizvođača mliječnih proizvoda na tržištu Srbije i Crne Gore. Time je uspješno realiziran još jedan važan projekt u Lurinoj strategiji prerastanja u regionalnu prehrambenu kompaniju. Lura Grupa danas zapošljava oko 3.200 zaposlenika.

Lura je izabrala platformu kanadske tvrtke Cognos, čije proizvode otprije koristi za izvještavanje i analizu. Na projektu su zajednički radili djelatnici Kontrolinga Lure koji su definirali strukturu i funkcionalnosti modela, ključni korisnici iz svih poslovnih funkcija koji su definirali poslovne potrebe; te stručnjaci Lura Informatike i konzultantske tvrtke Poslovna Inteligencija. Osnovni motiv implementacije sustava bio je omogućiti kvalitetnu informatičku podršku procesu planiranja. Željelo se skratiti vrijeme izrade planova i automatizirati proces do razine svakog pojedinog sudionika, jer je uz raniji način planiranje bilo izrazito dugotrajan i nefleksibilan proces.  Nadalje, sustav je trebao omogućiti preciznije planiranje i minimiziranje pogrešaka; te osigurati brzu izradu operativnih scenarija i izbor između više varijanti plana. Lura d.d. je prva tvrtka u Hrvatskoj koja je uspješno implementirala ovako cjelovito rješenje za planiranje koje je u potpunosti integrirano s postojećim sustavom za izvještavanje i analizu (OLAP).

Implementirani E-planning sustav za planiranje, integralni je sustav koji podržava cjelokupni proces korporativnog planiranja sa svim standardnim modulima poput prodaje, proizvodnje, nabave, troškova i slično, te specifičnim modulima kao što je otkup mlijeka. Sustav uključuje izradu i komunikaciju smjernica s višeg na niže nivoe, te izradu planova koji se kumuliraju s nižih na više nivoe. U E-planning su, osim matične kompanije u Hrvatskoj, uključene i ostale članice LURA GRUPE iz susjednih zemalja. Model je postavljen tako da se izrađuju zasebni planovi poslovanja svake članice i konsolidirani plan poslovanja LURA GRUPA uvažavajući pri tom složene interkompanijske odnose.

Planiranje se vrši putem web sučelja, neovisno o lokaciji na kojoj se planer nalazi. Sustav prati hijerarhijsku organizaciju tako da svaki pojedinačni plan može biti prihvaćen od strane nadređenog rukovoditelja i proslijeđen u ukupni plan, ili odbijen i vraćen nazad planeru na popravak. Ovakva struktura omogućava i nadzor nad procesom planiranja, budući da se u svakom trenutku za svakog sudionika procesa vidi status: radi li na planu, da li je plan poslao na odobrenje, ili još nije započeo s planiranjem. Svaki je planer «vlasnik» svog dijela podataka – odgovoran je za njih i jedini koji ih može promijeniti.

Jedna od većih prednosti je jednostavanost korištenja web sučelja kod unosa, koje ne traži opsežnu obuku, te maksimalna mogućnost kontrole procesa planiranja. Prvi draft plana iziskuje najviše anganžmana, posebice u dijelu ulaznih podataka, međutim svaka sljedeća iteracija plana unutar ovog sustava je brza i vrlo jednostavno se mogu korigirati pojedini segmenti poslovanja,  i vidjeti njihov utjecaj na rezultat. Kad je proces planiranja završen, svi planski podaci se prenose u OLAP izvještajni sustav, gdje se prate odstupanja od plana i analiziraju uzroci.

Sam projekt implementacije sustava prošao je kroz nekoliko faza – od postavljanja godišnjeg plana za Luru d.d.;  preko prilagodbe sustava za prognoziranje, do uključivanja povezanih poduzeća, sa ciljem izrade konsolidiranog plana poslovanja na razini LURA GRUPE. Sustav se kontinuirano unapređuje kako bi podržao nove poslovne zahtjeve.

Učinke uvođenja ovog sustava najbolje opisuju riječi Alenke Malenice, direktorice Kontroliga i voditeljice ovog projekta: » Uvođenje E-planning sustava donijelo je velika poboljšanja u procesu planiranja. Sustav je modeliran po mjeri LURE d.d. i podržava sve njene specifičnosti, a svi postavljeni ciljevi su u potpunosti ostvareni.» (A.M.)