Članak tagiran s: "dot-com kompanije"

Klikni i reći ću ti što želiš

Klikni i reći ću ti što želiš

U početku su Web stranice bile poput brošura na kojima su ljudi mogli pronalaziti dodatne informacije o djelatnosti poduzeća, ponudi, cijenama, lokaciji, kontakt osobama i sl. Popularnost neke stranice izražavala se dnevnim ili mjesečnim brojem hitova, tj. pojedinačnih zahtjeva za datotekama zaprimljenih na strani Web servera. Potom je uslijedila  e-business […]

by 26/10/2001 Poslovna analitika