Članak tagiran s: "Intelektualni kapital"

Upravljanje znanjem

Upravljanje znanjem

U traženju načina da znanje postane kapital, mnoge ga organizacije pokušavaju transformirati iz apstraktne kategorije u konkretnu, mjerljivu vrijednost. Takvi su napori tijesno povezani sa novim konceptima: od informatike i tehnologije, procesa, sve do nove poslovne kulture. Neke procjene govore da je 70 – 80 % onoga što zaposleni u organizacijama znaju […]

by 29/07/2001 Poslovna analitika