Zanimanja budućnosti

Novosti

Zanimanja budućnosti

Prečka na ljestvama nije napravljena da se na njoj odmara, već samo da pridrži jednu nogu dok se druga penje više.

         Thomas H. Huxley

BI je ozbiljan posao

BI je danas prije svega ogroman posao. Procjenjuje je se da kolač vrijedi nekoliko milijardi dolara (različiti izvori različite brojke), pri čemu je godišnja stopa rasta oko 30%. Tu se prodaje software, hardware, intelektualne usluge, koncepti. Zapravo prodaje se svijetla budućnost poduzeća jer kaže se: “Danas je najveći posao ostati u poslu!” Ostati u poslu i razvijati se znači držati korak s dogadajima u globalnoj ekonomiji i prilagodavati se svakodnevnim promjenama. Za ostati u poslu treba razumjeti promjene, treba posjedovati pravovremene informacije te ih znati tumačiti. Treba razumjeti okolinu jer od nje poduzeće živi. Postoji globalan problem. To je činjenica da se danas proizvodi barem 30% roba i usluga više nego što svijet treba. Da bi se uspjelo, potrebno je preraditi ogromne količine podataka koji dolaze i iz okoline i iz poduzeća, pokupiti i pročistiti, dakle preraditi i učiniti pogodnim za poslovno odlučivanje.

Pretpostavka bavljenja ozbiljnim poslom u 21. stoljeću je business intelligence. BI (business intelligence) je postupak pretvaranja informacija u znanje. BI je izvorno bio namijenjen tzv. decision makerima, odnosno ljudima koji donose poslovne odluke, upravljačima u poduzećima, menadžerima. Medutim, u suvremenim poduzećima odlučuju svi. To znači da je informacija i znanje potrebno svima. Danas su organizacijske strukture puno “pliće”, radi se puno projektnim načinom rada. Više je koordinacije a manje subordinacije. Danas je BI u donošenju poslovnih odluka nezamjenjiv koncept. Danas poduzeće mora znati gdje mu prodaja raste, pada, što je s profitima po proizvodima, po kupcima. Mora znati koji su kupci novi , koji su potencijalna meta konkurencije. Poduzeće mora znati što je s konkurencijom, gdje je je agresivna, gdje još nije došla. Poduzeće mora uvažavati ponašanje i želje okoline. Informacija pretvorena u (sa)znanje omogućava donošenje odluka ili onemogućava donošenje odluka na neutemeljenim informacijama. BI se danas smatra posebnom disciplinom. Menadžer znanja kao zanimanje budućnosti, već postoji. Znači, budućnost je počela.

Deset zanimanja budućnosti ili hit parada zanimanja koja dolaze

Talijanska La Stampa u jednom od svojih brojeva donosi članak “Deset zanimanja budućnosti”. U članku se kaže da tko danas ima neko zanimanje, neka se pripremi da ga više neće ni prepoznati, a tko uči, izravno će ući u znanstvanu fantastiku. Tjednik “Time” je zatražio od deset znanstvenika-predvodnika i futurologa da naznače deset “vrućih” zanimanja, ona koja će u idućem desetljeću biti na prvome mjestu. Ta nova zanimanja zahtijevaju studije, znanje i mentalitet koji tek nastaje. Ipak ta se zanimanja već očajnički traže. Traže ih nadiruće multinacionalne tvrtke kao i mini tvrtke koje tragaju za inovacijama. Pomama za zlatom 21. stoljeća imat će za protagoniste one osobe koje će znati raspoznati neprepoznatljivo tržište rada, piše autor članka.

Predvida se da su velike šanse za “kopače” ili “lovca” podataka. Taj pripada mješovitoj vrsti, koja u sebi sadrži sposobnosti reportera, profesora, kreativca: od njega se zahtijeva da se lakoćom kreće u labirintima informatičkih mreža i da pronade točan fragment previdenog znanja. Pobjednici, novi val zanimanja, tjerat će ostale natjecatelje do istrebljenja. Vrlo traženi savjetnik iz ovog područja, Amerikanac Tom Peters kaže: “U idućih 10 do 15 godina, 90 posto tzv. bijelih ovratnika bit će zbrisano ili drastično promijenjeno. Svi će klasični uredi biti dematerijalizirani, nosit ćemo ih sa sobom, zahvaljujući minijaturizaciji audiovideo i podatkovnih sustava “.

Prema članku, tablica donosi hit paradu zanimanja koja dolaze. Tu se nalaze dva zanimanja iz područja BI-a: lovci na podatke i spoznajni inženjeri. Prvi će skupljati i preradivati podatke u informacije te ih prodavati kao gotov proizvod. Drugi će projektirati software koji će prikupljena pravila upravljanja informacijama iz odredenog područja pretvarati u znanje. Ovaj drugi je oblik ekspertnog sustava.

Zanimanje
Specijalizacija
Biološki inženjeri proizvodnja ljudskih tkiva i organa
Specijalizirani liječnici genetička izliječenja
Poljodjelci na farmama stručnjaci za uzgoj transgenetičke hrane
Verifikatori “frankensteinske hrane” stručnjaci za analizu neštetnosti ili opasnosti genetičkih manipulacija
Lovci na podatke stručnjaci za istraživanje ciljanih informacija
Tehničari on-line stručnjaci za popravke električnih i informatičkih proizvoda
Autori programa virtualna stvarnost
Producenti tv-programa personalizirani i interaktivni programi
Projektanti umjetna inteligencija
Kognitivni (spoznajni) inženjeri stručnjaci za prevođenje specijaliziranih znanja u primijenjeni software

Umjesto zaključka: “Što se čeka?” (H.P.)